Richtlijnen corona maatregelen
Om de gezondheid en veiligheid van jezelf en je mededansers te waarborgen, is het belangrijk dat je deze naleeft. Het niet naleven van de richtlijnen kan resulteren in weigering of uitzetting van de les. Lees deze daarom goed door en zorg dat je weet wat er van je verwacht wordt.

 

Algemeen

 • Reserveer je plek voor ELKE les in het ledenportaal.
 • Zorg dat je de wettelijk verplichte coronacheck doet voordat je deelneemt aan de les.
 • Bij verschijnselen van verkoudheid of griep, blijf thuis en ziek uit.
 • Is er iemand in je gezin of woonomgeving ziek of vertoont hij/zij ziekteverschijnselen, dan dien je ook thuis te blijven.

In de les

 • Desinfecteer je handen bij betreding van de zaal met de desinfectiegel die er staat.
 • Zorg dat je al omgekleed in danskleding en voorzien van gevuld EIGEN drinkfles bij de les komt.
 • Maak zo min mogelijk gebruik van de wc’s, doe je dit wel, was dan je handen goed met zeep.
 • De zaal is opgedeeld in vlakken van 1,5 meter. Zo kan iedereen zich netjes aan de afstand houden. Kinderen t/m 12 jaar uitgezonderd.
 • De lessen zijn 45 min ipv een 60 min. Dit zodat er niet teveel mensen zijn in de zaal. Houd hier rekening mee. Als jij al boven bent en ziet dat het te druk is, wacht dan eventjes op de gang of buiten.
 • Helaas zijn er geen kijkers/ouders toegestaan in de danszaal.
 • Voor basisschool kids zijn de regels al wat versoepeld. Zij mogen onderling meer contact hebben. Helaas moeten wij als docenten wel 1,5 meter afstand houden. Dat betekent ook dat wij, hoe verdrietig we dit ook vinden, geen high fives of knuffels mogen geven aan de leerlingen. Het is goed om dit met de kids te bespreken voor de dansles.
 • We houden ons strikt aan de begintijden van de les. Zorg daarom dat je op tijd bent en niet eerder of later dan de begintijd naar binnen gaat. Wacht buiten tot de groep voor je de zaal verlaten heeft.
 • Na de les, hoe gezellig het ook is, niet na kletsen en gelijk door naar huis.
 • Bij aankomst en vertrek van TF053 handen desinfecteren met desinfectiegel die aanwezig is bij de ingang.
 • Hoesten of niezen in je ellenboog.