Voorwaarden

Voorwaarden Talentfabriek 053

 

 1. Inschrijving en Abonnement | Artikel 1

   

  1.1 Inschrijvings- en administratiekosten bedragen eenmalig 15 Euro, behoudens promoties en eenmalige workshops. Na een periode van drie maanden kan het abonnement op maandelijkse basis worden beëindigd, met een opzegtermijn van één maand.

  1.2 De abonnementstarieven houden rekening met vakantieperiodes en blijven het gehele jaar door constant, zelfs tijdens vakantieperiodes. De contributie wordt doorlopend voor 12 maanden berekend.

  1.3 Tijdens de kleine vakanties vinden er geen lessen plaats, tenzij anders vermeld op de sociale media of andere communicatiekanalen van Talentfabriek053.

  1.4 Tijdens de zomervakantie zijn er geen reguliere danslessen. Er zal echter een summerschool worden geopend met afwijkende dagen en tijden, waarvan informatie via de sociale media en/of andere communicatiekanalen van Talentfabriek053 zal worden verstrekt.

  1.5 Minderjarigen hebben de toestemming nodig van een meerderjarige die aan de betalingsverplichting kan voldoen.

  1.6 Bij inschrijving betaalt u de inschrijvingskosten, de eerste maand contributie en een maand vooruit. Dit gebeurt via iDeal. Met uw eerste betaling geeft u toestemming voor automatische incasso. Vervolgens wordt het bedrag via automatische incasso geïncasseerd.

  1.7 Wanneer de inschrijving in het midden van de maand plaatsvindt, zal dit worden verrekend, waarbij niet het volledige maandbedrag zal worden afgeschreven.

  1.8 Het toevoegen van een extra les aan het abonnement dient schriftelijk te worden gemeld via e-mail naar: contact@talentfabriek053.nl. Deze toevoeging zal verrekend worden met het maandbedrag.

  1.9 De kosten voor een losse les bedragen 12,50 euro. Deze les kan per e-mail worden aangevraagd en de kosten dienen ter plaatse te worden voldaan.

  1.10 Betalingen worden maandelijks geïncasseerd via automatische incasso ten gunste van Talentfabriek 053. Reeds betaalde lesgelden kunnen niet worden terugbetaald, behalve bij foutieve betalingen of onvoldoende saldo op uw rekening.

  1.11 In geval van betalingsachterstand ontvangt u een iDeal link waarmee u de betaling kunt voldoen, of u kunt het bedrag handmatig overmaken onder vermelding van ‘achterstand betaling’, de naam van het lid, de naam van de les en het factuurnummer ten name van Talentfabriek 053: NL06RABO 034 3744 376.

  1.12 Bij uitblijvende betaling wordt er een incassobureau ingeschakeld. De eventuele extra kosten zijn voor uw rekening en het abonnement wordt automatisch opgezegd.

  1.13 Het opzeggen van een abonnement dient schriftelijk te gebeuren door middel van een e-mail naar: contact@talentfabriek053.nl. Opzegging dient altijd vóór de 23e van elke maand te geschieden, aangezien alle incasso’s op de 24e plaatsvinden. Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd.

   

  Vakantie | Artikel 2

   

  2.1 Het officiële lesseizoen loopt van september tot en met halverwege juli. Van midden juli tot eind augustus vindt de Summerschool plaats.

  2.2 Tijdens officiële schoolvakanties worden er geen reguliere lessen gegeven, met uitzondering van workshops, evenementen of speciale lessen.

  2.3 De abonnementskosten zijn het hele jaar door consistent en houden rekening met vakantieperiodes. Het maandbedrag blijft onveranderd tijdens vakanties, omdat de contributie voor 12 maanden wordt berekend.

  2.4 Gedurende de kleine vakanties worden er geen lessen gegeven, tenzij anders aangegeven via Talentfabriek053’s sociale media of andere communicatiekanalen.

  2.5 In de zomervakantie worden er geen reguliere danslessen gegeven, maar de summerschool zal wel worden geopend met verschillende dagen en tijden. Meer informatie hierover zal worden gedeeld via de sociale media en/of andere communicatiekanalen van Talentfabriek053.

   

  Ziekte en Blessures | Artikel 3

   

  3.1 Het maandelijkse lesgeld blijft ongewijzigd bij gemiste lessen door ziekte of blessures, tenzij het gaat om een langdurige ziekte of blessure.

   

  Jeugdfonds Sport & Cultuur | Artikel 4

   

  4.1 Als u gebruikmaakt van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, gelden de algemene voorwaarden van het fonds. Deze zijn te vinden op jeugdfondssportencultuur.nl.

   

  Huisregels | Artikel 5

   

  5.1 Zie het kopje ‘Huisregels’ voor meer informatie.

   

  Wedstrijden | Artikel 6

   

  6.1 Voor wedstrijd- en battle teams worden er specifieke regels gehanteerd binnen Talentfabriek 053. Zie het kopje ‘Wedstrijdreglement’ voor meer informatie.

   

  Algemene Voorwaarden | Artikel 7

   

  7.1 Talentfabriek behoudt zich het recht voor om tarieven, openingstijden en lesroosters te wijzigen.

   

  Privacybeleid | Artikel 8

   

  8.1 Talentfabriek 053 hanteert een strikt privacybeleid en verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn voor de optimalisatie van de dienstverlening. Persoonlijke gegevens worden nooit verkocht of verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden.

  8.2 Tijdens de lessen kunnen er video’s en/of foto’s worden gemaakt van de choreografieën en dus van de leerlingen. Door u in te schrijven bij Talentfabriek 053 geeft u toestemming voor het gebruik van dit materiaal voor commerciële doeleinden.

  8.3 Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bent bij Talentfabriek 053. Wanneer uw abonnement verloopt of wordt opgezegd, worden uw gegevens uit ons systeem verwijderd.

   

  Voorwaarden Zaalverhuur | Artikel 9

   

  9.1 De huurprijs voor de zaal bedraagt 35 euro per uur. De huur is per uur.

Voorwaarden zaalhuur

Voorwaarden zaalhuur

 • De zaalhuur bedraag 35 euro per uur (huur geschiedt per heel uur)
 • De borg bedraagt 150 euro en dient contant voldaan te worden.
 • Bij beschadigingen en/of vies achterlaten van de zaal zullen daar extra kosten aan verbonden zijn. Deze kosten zijn voor rekening van de huurder.
 • Onze zaal beschikt over een muziekinstallatie, prachtige vloer en spiegels. Daarbij zijn er sanitaire voorzieningen aanwezig zoals wc’s, douches en een wasbak. Tot slot is er en koffiezetapparaat en waterkoker aanwezig.
 • Tafels en stoelen zijn niet aanwezig in de dansschool. Deze mag je zelf meenemen. Vanuit Talentfabriek053 kunnen wij het ook regelen tegen meerprijs. 
 • De zaal dient na afloop weer in de originele staat achtergelaten te worden. Dit houdt in dat ze zaal schoon en opgeruimd moet zijn. Schoonmaakspullen zijn aanwezig in de zaal.
 • De zaal is geschikt voor workshops, trainingen en groepslessen. Niet voor feestjes en partijen.
 • Bij het verhuren van de zaal mag er geen alcohol geschonken worden binnen Talentfabriek 053.